lørdag, marts 13, 2010

Aura
Aura
Ud med Picasso, ind med Chaplin!

Aura-tab på væggen i min fars arbejdsrum. Her hænger
en slidt reproduktion af Picassos Guernica. Den hænger
der på væggen, som et vidnesbyrd om en teknologisk
udvikling, der både løber ind i selve motivets indhold og
dets reproducerbarhed: plakaten som reproduktion.


Den tyske kulturteoretiker,Walter Benjamin beskriver
aura, som det ’noget’
der gør kunstværket unikt og
ikke-reproducerbart.


Moderne reproduktioner af f.eks Picasso har dog ikke

ført til et totalt auratab, tværtimod: værdien af en ægte
Picasso er steget proportionalt med antallet af kopier.
Benjamin forestiller sig at den nye mekaniske repro-
ducerbarhed og de nye nye kunstmedier så som film,
kan befri masserne fra det kvælende og ritualistiske i
dyrkelsen af unikaens aura.

Ingen kommentarer: