mandag, september 29, 2008

Stauning postkort
Postkort af Stauning - opgave for Socialde-
mokratiet.

Ingen kommentarer: